home

 

 

visie ebd  

Aanpak

Mijn aanpak is steeds op maat en steunt op drie pijlers: Appreciative Inquiry, Ervaringsgerichte methodieken en Coaching. Naast deze drie pijlers maak ik deel uit van een uitgebreid netwerk van coaches en consultants om aan een nog ruimere vraag te kunnen voldoen.

Appreciative Inquiry is een verandermethode die start met het onderzoeken naar wat teams en organisaties succesvol maakt. De onderliggende succesfactoren vormen de basis voor het verbeelden van welke identiteit (visie en waarden) men wil, durft en kan zijn in de toekomst. Met het helder stellen van dit toekomstbeeld (visie), maken we de toekomst richting gevend voor wat er vandaag dient te gebeuren. Door te werken vanuit de toekomst naar het heden wordt het denken en veranderen van de organisatie als 'een op te lossen probleem' overstegen.

 

 

Steven Haine  
   
 
ervaringsleren  
coaching  
   
vragen  
vragen ind  
   
referenties  
   
contact