home

 

 

visie ebd  

Coaching

Bij zowel groeps-als individuele coaching is het creëren van een optimale leeromgeving van cruciaal belang. Samen met de groep tracht ik te zorgen voor een sfeer die mensen het nodige comfort biedt om zichzelf en anderen in vraag te stellen, die uitnodigt om dingen uit te proberen. We zoeken samen naar vragen die de groep verder kunnen helpen bij hun ontwikkeling. 

Een goede coach is iemand die zich over de ander durft verwonderen zodat deze het gevoel krijgt uniek te zijn. Tevens slaagt hij erin om vragen te stellen die het ‘buiten de box denken’ stimuleert op een warme en uitnodigende wijze
Een goede coach is iemand die potentieel ziet in anderen nog voor zij hun eigen potentieel hebben ontdekt. En hen stimuleert te worden wie ze willen zijn.

Steven Haine  
   
aanpak  
ervaringsleren  
 
   
vragen  
vragen ind  
   
referenties  
   
contact